Апликации

Пази Радар

Пази Радар е апликација која ги предупредува возачите за можни радарски контроли на патиштата во Република Македонија. Се прикажуваат повеќе можни локации на радарски контроли во непосредна близина на корисникот. За секоја можна радарска контрола се прикажува оддалеченост од моменталната локација на корисникот.

Мој Воздух

Дознај што дишеш! Лесно и прегледно види ги информациите за квалитетот на воздухот од сите 17 мерни станици поставени низ цела Македонија. Информирај сè од кој тип е секое мерење, кои се горните граници, кои се загадувачите и што се препорачува во случај на екстремни загадувања.

МКФФИС

Македонскиот информативен систем за шумски пожари (МКФФИС) овозможува сите заинтересирани граѓани и други субјекти да ги добијат потребните информации за состојбите со шумските пожари во Република Македонија.