Листа на потпишани договори за ИПАРД Податоцитене се технички соодветни

URL: http://data.gov.mk/dataset/f5731c84-2ee1-4819-b42d-b51be6865ca2/resource/221187f9-deed-4afc-ab22-e76d9bc108f7/download/2.1.1-2.csv

Вкупно потпишани и исплатени договори (реализирани исплати) за ИПАРД 2 Оглас 01/2017 година

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

Отвореност

Причина
Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
  • Проверено: Август 9, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Ноември 9, 2018
Креирано на непознат
Формат CSV
Лиценца Other (Public Domain)
Име Листа на потпишани договори за ИПАРД
Опис Вкупно потпишани и исплатени договори (реализирани исплати) за ИПАРД 2 Оглас 01/2017 година
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација failure
Временска ознака на валидација 2020-02-20T14:11:05.392298