jincta-ha-notnnwahn-dorobopn-3a-nttapd

Pamjet

143

Shkarkimet

31

Të dhëna dhe burime

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Titull
Përshkrimi
Tema/subjekti Bujqësia, pylltaria, peshkimi dhe ushqimi
Mirëmbajtësi Катерина Даркоска
Emaili i mirëmbajtësit katerina.darkoska@ipardpa.gov.mk
Të drejtat e qasjes publik
Në përputhje me
Dokumentacion
Frekuenca gjashtëmujor
Burim
Gjuhë Maqedonas
Identifikuesi tjetër
Origjina АФПЗРР
Burime të ngjashme https://datagovmk.keitaro.app/dataset/f5731c84-2ee1-4819-b42d-b51be6865ca2/resource/221187f9-deed-4afc-ab22-e76d9bc108f7/download/2.1.1-2.csv
Data e leshimit 09-11-2018
Vendndodhja Maqedoni
Modified
Version 1.0
Shënimet e versionit
Është pjesë e
    Ka pjesë
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
      Komentet u mundësuan nga Disqus