Закон за користење на податоци од јавниот сектор

Законот за користење на податоци од јавен сектор ќе овозможи поттикнување на иновации и создавање нови информации, содржини и апликации преку комбинирање или вкрстување на податоците; Создавање нови услуги, креирање на работни места и социјална вклученост; Зголемена отчетност и транспарентност на јавниот сектор; Подобрување на квалитетот на податоците од јавниот сектор; Развој на економијата и развој на конкуренцијата, и развој на информатичкото општество во Република Македонија.

Интегралниот текст на Законот можете да го погледнете на следната врска: